Monitoring GPS – system przydatny w różnych sytuacjach

Myśląc o monitoringu GPS, w większości utożsamiamy go bezpośrednio z systemem pozwalającym nam na kontrolowanie i zarządzanie samochodem lub flotą pojazdów firmowych. W zaskoczenie może wprowadzić nas jednak fakt, jak szerokie zastosowanie znajduje on w zupełnie innych sytuacjach. Lokalizacja aut to tylko jedna z dostępnych możliwości. Idąc dalej, monitoring GPS wykorzystamy m.in. przy kradzieży ula, czy opiece nad osobą starszą. Kiedy jeszcze przyda się nam ta funkcja?

Lokalizacja samochodów oraz pozostałych pojazdów mobilnych

Monitoring samochodowy stosowany jest zarówno przez osoby prywatne, jak ...

Zobacz więcej →
- Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Wzrost płacy minimalnej i świadczeń od 01.2019- MiLoG- Niemcy

Podczas spotkania Komisji pod koniec czerwca tego roku został przedstawiony raport, według którego zaleca się podwyższenie ustawowego wynagrodzenia minimalnego w dwóch etapach. Rząd federalny zastosował się do tego wniosku. Niemiecki rząd 20 listopada zatwierdził zaproponowane przez Rządową Komisję ds. płacy minimalnej zmiany stawki płacy minimalnej. Jest to bardzo ważna kwestia dla przewoźników ,którzy oddelegowują swoich kierowców na terytorium Niemiec.

Zobacz więcej →
- Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Protesty we Francji nie słabną.

 

Ponad 400 osób zostało rannych, w tym 14 ciężko, w czasie trwających od soboty we Francji protestów “żółtych kamizelek” – poinformował w niedzielę minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner. Demonstranci wyrażali swój gniew przeciwko rosnącym cenom paliwa.

W sobotę grupy “żółtych kamizelek” zablokowały ronda, główne autostrady i arterie komunikacyjne. Zdarzały się przypadki, gdy niektórzy ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Czy w stosunku do przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony obowiązują odmienne od standardowych regulacje dotyczące zasad wykonywania kabotaży?

Zasady wykonywania kabotaży w Unii Europejskiej regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, a w  w stosunku do przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony nie obowiązują odmienne od standardowych regulacje dotyczące zasad wykonywania kabotaży?

Zgodnie z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia przewozy kabotażowe stanowią świadczenie usług przez przewoźników w państwie członkowskim, w  którym nie mają siedziby, i nie powinny być ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Czy płaca minimalna wprowadzana w poszczególnych krajach Europy przysługuje pracownikom realizującym przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony?

Płace minimalne odnoszące się do kierowców w transporcie międzynarodowym w poszczególnych państwach europejskich zaczęły obowiązywać od 2015 r., kiedy to Republika Federalna Niemiec wprowadziła przepisy zwane MiLoG. Następnie płace minimalne pojawiły się m. in. we Francji, Holandii, we Włoszech czy też w ostatnim czasie w Belgii.

Zasadniczo, płaca minimalna najczęściej ma zasięg ogólnokrajowy i dotyczy wszystkich pracowników poza tymi, którzy są wyłączani ustawowo lub też na mocy np. układów zbiorowych zawieranych dla danej branży, mają zazwyczaj zagwarantowane wyższe wynagrodzenie. Kierowcy busów ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

TACHOBUS na spotkaniach transportowych TSL BIZNES oraz TransPoland Translogistica 2017

Szanowni Państwo, dziękujemy za Państwa obecność i liczne zainteresowanie naszym produktem podczas ostatnich Spotkań transportowych organizowanych przez wydawnictwo TSL Biznes, która to odbyła się 19 października w Krakowie. Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa oraz wysłuchania naszej prelekcji również w pozostałych lokalizacjach. Najbliższa już 26 października we Wrocławiu, następnie możemy zobaczyć się podczas targów TransPoland 2017 w Warszawie w dniach od 8 do 10 listopada 2017 r., oraz w Poznaniu 15 listopada 2017 r. Do zobaczenia!

Poniżej zaś wybrane fotografię z cyklu 2017 w ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Obowiązek wykonywania ewidencji czasu pracy również dla kierowców transportu lekkiego

Wykonywanie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wynika on z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zawód kierowcy nie stanowi wyjątku pod tym względem. Istnieją jednak różnice co do samego sposobu ewidencjonowania czasu pracy dla tej grupy zawodowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców znajduje ona zastosowanie do kierowców wykonujących przewóz drogowy, jak również określa obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych. ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Kierowca w delegacji – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

W zdecydowanej większości przypadków, wykonywanie zawodu kierowcy wiąże się z permanentnym przebywaniem w podróży służbowej. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych obowiązków po stronie pracodawcy oraz przyznaje uprawnienia na rzecz pracownika.

Po pierwsze, pracodawcy będący przedsiębiorcami transportowymi chcąc spełnić wymogi stawiane przez przepisy prawa musza poznać szczegółowe zasady rozliczania delegacji. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców do tej grupy pracowników stosuje się autonomiczną definicję podróży służbowej, inną niż zawarta w kodeksie pracy. Jest to pierwsza i podstawowa okoliczność, na którą ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Ewidencja czasu pracy dla kierowców samochodów o DMC do 3,5 tony lub służących do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Pracodawca zatrudniający kierowcę, powinien ewidencjonować czas jego pracy. Obowiązek ten dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. O ile w przypadku kierowców wykonujących swoje zadania pojazdami wyposażonymi w tachograf gromadzenie danych do ewidencji jest względnie łatwe, to w odniesieniu do pozostałej grupy kierowców pracodawcy napotykają na liczne problemy. Przepisy w tym zakresie są jednak bezwzględne i należy w szczegółowy sposób dokumentować aktywności zatrudnianych pracowników.

 

Zgodnie z art. 1 pkt 1 i 2 Ustawy ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Diety i ryczałty z tytułu podróży służbowych

Kwestia rozliczania podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy jest ostatnio tematem niezwykle gorącym. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów
„Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej ...

Zobacz więcej →
Strona 3 z 4 1234