TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Czy płaca minimalna wprowadzana w poszczególnych krajach Europy przysługuje pracownikom realizującym przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony?

Płace minimalne odnoszące się do kierowców w transporcie międzynarodowym w poszczególnych państwach europejskich zaczęły obowiązywać od 2015 r., kiedy to Republika Federalna Niemiec wprowadziła przepisy zwane MiLoG. Następnie płace minimalne pojawiły się m. in. we Francji, Holandii, we Włoszech czy też w ostatnim czasie w Belgii.

Zasadniczo, płaca minimalna najczęściej ma zasięg ogólnokrajowy i dotyczy wszystkich pracowników poza tymi, którzy są wyłączani ustawowo lub też na mocy np. układów zbiorowych zawieranych dla danej branży, mają zazwyczaj zagwarantowane wyższe wynagrodzenie. Kierowcy busów ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

TACHOBUS na spotkaniach transportowych TSL BIZNES oraz TransPoland Translogistica 2017

Szanowni Państwo, dziękujemy za Państwa obecność i liczne zainteresowanie naszym produktem podczas ostatnich Spotkań transportowych organizowanych przez wydawnictwo TSL Biznes, która to odbyła się 19 października w Krakowie. Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa oraz wysłuchania naszej prelekcji również w pozostałych lokalizacjach. Najbliższa już 26 października we Wrocławiu, następnie możemy zobaczyć się podczas targów TransPoland 2017 w Warszawie w dniach od 8 do 10 listopada 2017 r., oraz w Poznaniu 15 listopada 2017 r. Do zobaczenia!

Poniżej zaś wybrane fotografię z cyklu 2017 w ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Obowiązek wykonywania ewidencji czasu pracy również dla kierowców transportu lekkiego

Wykonywanie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wynika on z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zawód kierowcy nie stanowi wyjątku pod tym względem. Istnieją jednak różnice co do samego sposobu ewidencjonowania czasu pracy dla tej grupy zawodowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców znajduje ona zastosowanie do kierowców wykonujących przewóz drogowy, jak również określa obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych. ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Kierowca w delegacji – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

W zdecydowanej większości przypadków, wykonywanie zawodu kierowcy wiąże się z permanentnym przebywaniem w podróży służbowej. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych obowiązków po stronie pracodawcy oraz przyznaje uprawnienia na rzecz pracownika.

Po pierwsze, pracodawcy będący przedsiębiorcami transportowymi chcąc spełnić wymogi stawiane przez przepisy prawa musza poznać szczegółowe zasady rozliczania delegacji. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców do tej grupy pracowników stosuje się autonomiczną definicję podróży służbowej, inną niż zawarta w kodeksie pracy. Jest to pierwsza i podstawowa okoliczność, na którą ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Ewidencja czasu pracy dla kierowców samochodów o DMC do 3,5 tony lub służących do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Pracodawca zatrudniający kierowcę, powinien ewidencjonować czas jego pracy. Obowiązek ten dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. O ile w przypadku kierowców wykonujących swoje zadania pojazdami wyposażonymi w tachograf gromadzenie danych do ewidencji jest względnie łatwe, to w odniesieniu do pozostałej grupy kierowców pracodawcy napotykają na liczne problemy. Przepisy w tym zakresie są jednak bezwzględne i należy w szczegółowy sposób dokumentować aktywności zatrudnianych pracowników.

 

Zgodnie z art. 1 pkt 1 i 2 Ustawy ...

Zobacz więcej →
TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Diety i ryczałty z tytułu podróży służbowych

Kwestia rozliczania podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy jest ostatnio tematem niezwykle gorącym. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów
„Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej ...

Zobacz więcej →

Czas pracy kierowców zatrudnionych w oparciu o umowy cywiloprawne oraz samozatrudnionych

Zgodnie z obowiązującym od 16 lipca 2013 roku brzmieniem ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155 j.t. z późn. zm.) reguluje ona także czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe jak i osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, które jednak osobiście wykonują przewozy drogowe na jego rzecz.
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku nowelizująca ustawę o czasie pracy kierowców wprowadziła między innymi rozdział 3a zatytułowany „ Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy”, i tym samym spełniony został wymóg wdrożenia do polskiego ...

Zobacz więcej →

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców, głosem rozsądku w sprawie ryczałtów?

W opublikowanym niedawno projekcie z dnia 12 października 2015 r. w zakresie zmian do ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawie o transporcie drogowym, zaproponowano kilka ciekawych rozwiązań, które to miałyby zracjonalizować obecny status quo w sprawie ryczałtów noclegowych, jakie rzekomo miałyby przysługiwać kierowcom będącym w podróży służbowej.

A więc, w przekazanym do konsultacji publicznych w dniu 9 listopada 2015 r. projekcie ustawy, proponuję się rozbudowę definicji podróży służbowej, która w najnowszym brzmieniu regulowałaby już nie tylko każde zadanie służbowe polegające ...

Zobacz więcej →

SIPSI – czyli narzędzie do przekazywania zgłoszeń Loi Macron

Temat płac minimalnych w Europie, od kilkunastu miesięcy stanowi źródło wielu problemów dla polskich przedsiębiorstw transportowych, ostatnim czasie krajem który przoduje w tym zakresie jest Francja. Jak już powszechnie wiadomo 07.04.2016 r. wydano dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Przepisy zwane Loi Macron weszły w życie 01.07.2016 r. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Oznacza to, że od 01.07.2016 r. polskie firmy transportowe muszą wypłacać kierowcom ...

Zobacz więcej →

Płaca minimalna w Austrii, stan na dzień 16.01.2017 r.

1. Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds.
zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych
potwierdziły, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego
i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG) znajdują zastosowanie
oprócz kabotażu także do transportu międzynarodowego. Literalne brzmienie ustawy wprost
wskazuje, że nie ma ona zastosowanie jedynie do ruchu tranzytowego. Austriackie przepisy
nie są na chwilę obecną przystosowane do stosowania w przypadku branży transportowej,
niemniej jednak trwają prace nad wprowadzeniem stosownych zmian. W najbliższym czasie
ma zostać ...

Zobacz więcej →
Strona 3 z 4 1234