2017-10-30

Płace minimalne odnoszące się do kierowców w transporcie międzynarodowym w poszczególnych państwach europejskich zaczęły obowiązywać od 2015 r., kiedy to Republika Federalna Niemiec wprowadziła przepisy zwane MiLoG. Następnie płace minimalne pojawiły się m. in. we Francji, Holandii, we Włoszech czy też w ostatnim czasie w Belgii.

Zasadniczo, płaca minimalna najczęściej ma zasięg ogólnokrajowy i dotyczy wszystkich pracowników poza tymi, którzy są wyłączani ustawowo lub też na mocy np. układów zbiorowych zawieranych dla danej branży, mają zazwyczaj zagwarantowane wyższe wynagrodzenie. Kierowcy busów co do zasady nie są wyłączani spod obowiązywania opisywanych przepisów i nie stanowią grupy, która byłaby w tym względzie traktowana w odmienny sposób niż pozostali kierowcy. Podstawowa różnica jaką można wyszczególnić to wysokość gwarantowanego wynagrodzenia. Podkreślić należy, że wprowadzane uregulowania nie dotyczą jedynie pracowników branży transportowej ale odnoszą się do ogółu wszystkich pracowników – zarówno osób zatrudnionych w danym państwie, jak też pracowników do niego delegowanych (poza szczegółowo określanymi wyjątkami, gdzie wynagrodzenie jest wyższe lub niższe).

W powszechnej świadomości osób związanych z transportem do 3,5 tony panuje często błędne przekonanie o tym, że w wielu kwestiach są oni wyłączeni spod pewnych regulacji bądź też te regulacje są odmienne. Zapewne wynika to stąd, że w transporcie do 3,5 tony nie ma powszechnego i obligatoryjnego obowiązku rejestrowania czasu pracy za pomocą tachografów, który to obowiązek choć podstawowy, ze względu na nakładane w jego efekcie ograniczenia, uznawany jest przez branżę TSL za uciążliwy, problematyczny i skutkujący wielorakimi konsekwencjami.

Wśród przedsiębiorców wykonujących transporty pojazdami do 3,5 tony rozpowszechnionych jest wiele błędnych przekonań  dotyczących nie tylko płac minimalnych, ale też bezpiecznych form zatrudniania kierowców czy zasad realizowania kabotaży. W tym miejscu warto podkreślić, iż w odniesieniu do problematyki płac minimalnych, to czy w danym przypadku kierowcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w stawce obowiązującej w danym kraju jest różnicowane ze względu na rozmaite kryteria, takie jak: typ wykonywanego transportu (tranzyt, kabotaż, przewóz międzynarodowy), rodzaj prowadzonego pojazdu, wiek kierowcy, staż pracy, a nawet rodzaj przewożonego towaru (czynniki te wpływają na wysokość wynagrodzenia). Dodatkowo należy pamiętać, że wykonanie jakiejkolwiek operacji transportowej podlegającej pod przepisy o płacy minimalnej w danym kraju, będzie skutkowało koniecznością spełnienia wszystkich wymaganych obowiązków przez te przepisy przewidzianych, ilość przewożonego towaru oraz czas trwania samej operacji nie ma znaczenia w kwestii podlegania pod daną regulację.

Reasumując i jednocześnie odpowiadając na pytanie stanowiące tytuł niniejszej publikacji, pracownikom posiadającym prawo jazdy kategorii B i wykonującym transporty międzynarodowe pojazdami o dmc do 3,5 tony, należy się wynagrodzenie z tytułu wprowadzanych w poszczególnych krajach europejskich wynagrodzenie minimalne.

Autor: Karolina Wierzchowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *