2020-07-07

Rozliczanie czasu pracy Kierowcy

Oferta firmy Legaltelematics skierowana jest bezpośrednio na potrzeby firm transportowych, w skład której wchodzi kompleksowe rozliczanie czasu pracy Kierowcy.

Posiadamy wysoce wyspecjalizowany zespół który w sposób profesjonalny i kompleksowy rozlicza czas pracy Kierowców. Doświadczenie naszych pracowników, oraz nowoczesne rozwiązania techniczne jakie stosujemy za pomocą wykorzystania systemu Legaltelematics sprawia, że jesteśmy w stanie świadczyć tę usługę na najwyższym poziomie.

Każdy właściciel firmy transportowej wie jak istotne jest dokładność oraz rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowo płacowej oraz prawidłowe jej rozliczenie. Świadczona przez nas usługa rozliczania czasu pracy Kierowców pozwala na usystematyzowanie wszystkich procesów wyliczenia wynagrodzenia Kierowców.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ewidencja czasu pracy Kierowcy musi zawierać takie informacje jak:

  • liczba przepracowanych godzin oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • liczba godzin przepracowanych w porze nocnej
  • dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia
  • liczba godzin dyżuru oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
  • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy
  • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
Rozliczanie czasu pracy Kierowcy