2020-07-07

Analiza czasu pracy Kierowcy, w tym odpoczynku

Dzięki urządzeniom opisanym w naszej ofercie jesteśmy w stanie automatycznie rozliczyć delegację.

Automatyzacja procesu rozliczenia delegacji oraz weryfikacja miejsc noclegów na potrzeby ryczałtów jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania na panelu Klienta, który w sposób automatyczny dostarcza gotowe rozliczenie podróży służbowej kierowcy, wraz z wyliczeniem płac minimalnych.

Wszystkie dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia delegacji, takie jak przekroczenia granic, tworzone są automatycznie w panelu Klienta. Nie wymaga to żadnej ingerencji ze strony zarządzającego transportem.

Automatyczne rozliczenie delegacji