Nowy sposób zgłaszania kierowców do Milog w 2017 r.

Obowiązek wysyłania formularzy MiLoG poprzez faks zostanie zniesiony całkowicie. Dokładnie do trzydziestego czerwca bieżącego roku możliwe jest wysyłanie faksów pod numer wskazany na formularzu. Natomiast od stycznia tego roku osoby, które delegują swoich pracowników do Niemiec mają możliwość powiadomienia niemieckich organów za pomocą portalu meldunkowego, który nosi nazwę „Meldeportal-Mindestlohn”.
Jak dokonać zgłoszenia?
Powiadomienia można składać na stronie internetowej www.zoll.de w rubryce: „Dienste und Datenbanken” lub bezpośrednio na stronie internetowej www.meldeportal-mindestlohn.de
Instrukcja „krok po kroku”
Chcąc posługiwać się niemniejszą instrukcją stroną ...

Zobacz więcej →
Strona 4 z 4 1234