Czas pracy kierowców zatrudnionych w oparciu o umowy cywiloprawne oraz samozatrudnionych

Zgodnie z obowiązującym od 16 lipca 2013 roku brzmieniem ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155 j.t. z późn. zm.) reguluje ona także czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe jak i osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, które jednak osobiście wykonują przewozy drogowe na jego rzecz.
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku nowelizująca ustawę o czasie pracy kierowców wprowadziła między innymi rozdział 3a zatytułowany „ Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy”, i tym samym spełniony został wymóg wdrożenia do polskiego ...

Zobacz więcej →

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców, głosem rozsądku w sprawie ryczałtów?

W opublikowanym niedawno projekcie z dnia 12 października 2015 r. w zakresie zmian do ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawie o transporcie drogowym, zaproponowano kilka ciekawych rozwiązań, które to miałyby zracjonalizować obecny status quo w sprawie ryczałtów noclegowych, jakie rzekomo miałyby przysługiwać kierowcom będącym w podróży służbowej.

A więc, w przekazanym do konsultacji publicznych w dniu 9 listopada 2015 r. projekcie ustawy, proponuję się rozbudowę definicji podróży służbowej, która w najnowszym brzmieniu regulowałaby już nie tylko każde zadanie służbowe polegające ...

Zobacz więcej →

SIPSI – czyli narzędzie do przekazywania zgłoszeń Loi Macron

Temat płac minimalnych w Europie, od kilkunastu miesięcy stanowi źródło wielu problemów dla polskich przedsiębiorstw transportowych, ostatnim czasie krajem który przoduje w tym zakresie jest Francja. Jak już powszechnie wiadomo 07.04.2016 r. wydano dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Przepisy zwane Loi Macron weszły w życie 01.07.2016 r. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Oznacza to, że od 01.07.2016 r. polskie firmy transportowe muszą wypłacać kierowcom ...

Zobacz więcej →

Płaca minimalna w Austrii, stan na dzień 16.01.2017 r.

1. Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds.
zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych
potwierdziły, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego
i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG) znajdują zastosowanie
oprócz kabotażu także do transportu międzynarodowego. Literalne brzmienie ustawy wprost
wskazuje, że nie ma ona zastosowanie jedynie do ruchu tranzytowego. Austriackie przepisy
nie są na chwilę obecną przystosowane do stosowania w przypadku branży transportowej,
niemniej jednak trwają prace nad wprowadzeniem stosownych zmian. W najbliższym czasie
ma zostać ...

Zobacz więcej →

Nowy sposób zgłaszania kierowców do Milog w 2017 r.

Obowiązek wysyłania formularzy MiLoG poprzez faks zostanie zniesiony całkowicie. Dokładnie do trzydziestego czerwca bieżącego roku możliwe jest wysyłanie faksów pod numer wskazany na formularzu. Natomiast od stycznia tego roku osoby, które delegują swoich pracowników do Niemiec mają możliwość powiadomienia niemieckich organów za pomocą portalu meldunkowego, który nosi nazwę „Meldeportal-Mindestlohn”.
Jak dokonać zgłoszenia?
Powiadomienia można składać na stronie internetowej www.zoll.de w rubryce: „Dienste und Datenbanken” lub bezpośrednio na stronie internetowej www.meldeportal-mindestlohn.de
Instrukcja „krok po kroku”
Chcąc posługiwać się niemniejszą instrukcją stroną ...

Zobacz więcej →
Strona 4 z 4 1234