Wzrost płacy minimalnej i świadczeń od 01.2019- MiLoG- Niemcy

- Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Podczas spotkania Komisji pod koniec czerwca tego roku został przedstawiony raport, według którego zaleca się podwyższenie ustawowego wynagrodzenia minimalnego w dwóch etapach. Rząd federalny zastosował się do tego wniosku. Niemiecki rząd 20 listopada zatwierdził zaproponowane przez Rządową Komisję ds. płacy minimalnej zmiany stawki płacy minimalnej. Jest to bardzo ważna kwestia dla przewoźników ,którzy oddelegowują swoich […]

Czy płaca minimalna wprowadzana w poszczególnych krajach Europy przysługuje pracownikom realizującym przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony?

TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Płace minimalne odnoszące się do kierowców w transporcie międzynarodowym w poszczególnych państwach europejskich zaczęły obowiązywać od 2015 r., kiedy to Republika Federalna Niemiec wprowadziła przepisy zwane MiLoG. Następnie płace minimalne pojawiły się m. in. we Francji, Holandii, we Włoszech czy też w ostatnim czasie w Belgii. Zasadniczo, płaca minimalna najczęściej ma zasięg ogólnokrajowy i dotyczy […]