Czy płaca minimalna wprowadzana w poszczególnych krajach Europy przysługuje pracownikom realizującym przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony?

TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Płace minimalne odnoszące się do kierowców w transporcie międzynarodowym w poszczególnych państwach europejskich zaczęły obowiązywać od 2015 r., kiedy to Republika Federalna Niemiec wprowadziła przepisy zwane MiLoG. Następnie płace minimalne pojawiły się m. in. we Francji, Holandii, we Włoszech czy też w ostatnim czasie w Belgii. Zasadniczo, płaca minimalna najczęściej ma zasięg ogólnokrajowy i dotyczy […]