Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców obowiązujące od 1 lipca 2018 r.

- Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Na co warto zwrócić uwagę, planując współpracę z kierowcą ze Wschodu? Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest wypełnienie i złożenie przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy. Dokumenty które musi pozyskać pracodawca to: – zezwolenie na pracę lub oświadczenie pracodawcy. – świadectwo kwalifikacji […]