2023-08-28

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr 209/2013 (VI.18.) w sprawie opłat uzależnionych od przebytej odległości za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc lipca roku poprzedzającego dany rok, opłata zostanie podwyższona ze skutkiem od 1 października danego roku, skorygowana w celu uwzględnienia podwyżki.

Opłaty brutto stosowane w systemie e-opłaty, obowiązujące od 1 października 2023 roku i zawierające podatek VAT, kształtują się następująco:

KategoriaKategoria J2Kategoria J3Kategoria J4
Kategoria ulicyDroga ekspresowa [HUF/km]Droga główna
[HUF/km]
Droga ekspresowa [HUF/km]Droga główna
[HUF/km]
Droga ekspresowa
[HUF/km]
Droga główna
[HUF/km]
Klasa ekologicznaikona Zweryfikowane przez społecznośćA72,230,69101,2853,18156,897,79
B84,9436,11119,1562,56184,47115,05
C97,6841,53137,0271,94221,36138,06

Źródło: https://hu-go.hu/articles/article/anderungen-im-e-maut-system-ab-1-oktober