2021-07-26

Tachografy to urządzenia, które rejestrują pracę i funkcjonowanie pojazdów. Pozwalają na uzyskanie danych takich jak prędkość przejazdu, pokonana trasa, czy aktywność kierowcy. W Polsce zakres i sposób użycia tachografów oraz ich wprowadzanie do obrotu są regulowane ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania odczytów z kart kierowców nie rzadziej niż raz na 28 dni, natomiast z tachografów co najmniej raz na 90 dni.

Tachografy w świetle prawa

Aktami regulującymi tachografy są: konwencja AETR, która weszła w życie 31 lipca 1985 roku oraz rozporządzenie 3821/85 z 20 grudnia 1985 roku, które weszło w życie 29 września 1986 roku. W Polsce jest to także ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde przedsiębiorstwo transportowe jest zobligowane do dokonywania odczytu danych z tachografów cyfrowych co najmniej raz na 90 dni. W przypadku danych z karty kierowcy częstotliwość ta nie powinna być rzadsza niż raz na 28 dni. Ma to bezpośredni związek z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006  z dnia 15 marca 2006 roku, które reguluje normy czasu pracy kierowców. Regularne pobieranie danych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji w branży transportowej. Niezachowanie wymaganych terminów może wiązać się z koniecznością zapłacenia grzywny.

Zdalne pobieranie danych z tachografów za pomocą systemu Legal Telematics

Pliki pobierane z tachografów występują pod rozszerzeniem „.ddd”. Możliwość dokonywania tej czynności zdalnie to rozwiązanie przede wszystkim niezwykle wygodne oraz pozwalające usprawnić procesy logistyczne w firmie. W innym przypadku konieczne byłoby angażowanie kierowców, spośród których wielu powraca do bazy w różnych odstępach czasu. Może być to kilka razy w tygodniu, raz na tydzień lub co dwa tygodnie, jak i co miesiąc, a nawet rzadziej. Brak możliwości zdalnego odczytu danych oznacza także większe koszty. Wymaga wyposażenia kierowców w specjalne urządzenia: czytnik i komputer, a ponadto uzyskiwanie przez nich każdorazowo dostępu do WiFi w celu przesłania niezbędnych informacji.

Obecnie oferowane rozwiązania telematyczne pozwalają nam jednak przeprowadzać odczyt danych zdalnie, bez potrzeby angażowania kierowcy i konieczności jego powrotu do bazy. Jedyne, czego potrzebujemy do Karta Przedsiębiorstwa, którą należy umieścić w czytniku kart znajdującym się w komputerze biurowym. Po dokonaniu autoryzacji szyfrowane dane są bezpiecznie przesyłane i zapisywane na urządzeniu właśnie w postaci plików .ddd. Zdalny odczyt może odbyć się zarówno podczas jazdy, jak i postoju, przy załączonej lub wyłączonej stacyjce.

Proces ten można przedstawić w kilku etapach:

  1. Włożenie Karty Przedsiębiorstwa do czytnika kart USB w komputerze.
  2. Wysłanie żądania pobrania pliku .ddd przez użytkownika.
  3. Prośba o autoryzację użytkownika.
  4. Rozpoczęcie pobierania plików z tachografu cyfrowego, zlokalizowanego w wybranym pojeździe.
  5. Zapisanie plików podpisanych cyfrowo w przyporządkowanym folderze na komputerze znajdującym się w biurze.