2023-08-25

Agencje Graniczne Wielkiej Brytanii, znane jako Border Force UK, posiadają uprawnienia do nałożenia wysokich sankcji na przewoźników oraz kierowców, nawet jeśli ci nie są świadomi obecności nielegalnych imigrantów w swoich pojazdach lub na naczepach. Te finansowe konsekwencje wynikają z nowych regulacji dotyczących odpowiedzialności przewoźników, które zostały przyjęte w lutym 2023 roku i weszły w życie 1 kwietnia tegoż roku. Teraz rząd brytyjski zachęca polskich przewoźników do udziału w Civil Penalty Accreditation Scheme, programie akredytacyjnym.

Pełne wytyczne dotyczące przystąpienia do Civil Penalty Accreditation Scheme można znaleźć na oficjalnej stronie rządu Wielkiej Brytanii www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme/civil-penalty-accreditation-scheme-polish. Zachętą dla polskich przewoźników do uczestnictwa w tym programie są zmienione regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności przewoźników, wprowadzone w lutym tego roku i obowiązujące od 1 kwietnia.

Służby graniczne Border Force mają prawo nałożyć sankcje za odkrycie nielegalnych imigrantów w pojazdach lub na naczepach, które nie zostały należycie zabezpieczone podczas transportu. Te sankcje są znacznie dotkliwe, dlatego brytyjski rząd zachęca przewoźników z Polski do przystąpienia do Civil Penalty Accreditation Scheme. Przewoźnicy muszą spełnić wiele wymogów i wdrożyć odpowiednie procedury, takie jak wzmocnienie zabezpieczeń przed nielegalnymi imigrantami w pojazdach, organizacja szkoleń dla kierowców oraz ciągłe monitorowanie efektywności tych środków – objaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Zgodnie z komunikatem brytyjskiego Ministerstwa Transportu, „sankcje mogą wynieść nawet do 10 000 funtów za każdego odnalezionego nielegalnego imigranta oraz do 6 000 funtów, jeśli stwierdzono, że pojazd nie był właściwie zabezpieczony, chociaż nie wykryto w nim nielegalnych imigrantów”. Przystąpienie do programu akredytacyjnego daje możliwość zmniejszenia kary nawet o połowę lub uniknięcia jej całkowicie.