2023-09-18

W dniu 17 września bieżącego roku weszły w życie istotne zmiany w przepisach dotyczących punktów karnych i kursów reedukacyjnych dla kierowców. Nowe regulacje przywracają roczny okres ważności punktów karnych oraz wprowadzają możliwość uczestnictwa w kursach reedukacyjnych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, informacje dotyczące liczby otrzymanych punktów karnych, przechowywane w centralnej ewidencji kierowców, zostaną usuwane po upływie zaledwie roku. To stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do wcześniejszych regulacji, które przewidywały okres dwóch lat, po którym punkty były kasowane.

Ta zmiana legislacyjna oznacza de facto przywrócenie sytuacji prawnej obowiązującej przed rokiem 2022. Warto podkreślić, że osoby, które otrzymały punkty karne przed 17 września 2023 roku, będą miały je na swoim koncie przez okres 2 lat, zgodnie z wcześniejszymi przepisami.

Co więcej, nowe przepisy pozwalają kierowcom na uczestnictwo w odpłatnych szkoleniach reedukacyjnych, które umożliwią im zmniejszenie liczby punktów karnych do maksymalnie 6. Należy jednak pamiętać, że ta opcja nie jest dostępna dla kierowców w pierwszym roku posiadania prawa jazdy, licząc od dnia jego pierwszego wydania. Kierowcy ci nie będą uprawnieni do korzystania z tej możliwości przez ten okres.