2023-09-26

Planowana podwyżka opłat drogowych w Niemczech może znacząco wpłynąć na ceny produktów konsumenckich. Niemal wszystkie towary są regularnie przewożone ciężarówkami, a to oznacza, że dodatkowe koszty transportu zostaną przeniesione na konsumentów.

Obecnie, w kontekście debaty nad tą kwestią, Federalne Stowarzyszenie Transportu Towarów, Logistyki i Utylizacji Towarów (BGL) z Frankfurtu oraz stowarzyszenie MIT wyrażają swoje zdanie na temat planowanej podwojenie opłaty drogowej od 1 grudnia 2023 roku w Niemczech. Zaproponowano niemalże podwojenie istniejących stawek, dodając do tego element związany z emisją CO2. Ta planowana podwyżka opłat mogłaby znacząco wpłynąć na ceny produktów konsumenckich, ponieważ praktycznie wszystkie towary są regularnie przewożone ciężarówkami, a to oznacza, że koszty transportu zostaną przerzucone na klientów. Alternatywne środki transportu są ograniczone, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawy niezbędnych produktów, takich jak leki czy artykuły spożywcze. Szczególnie w okresach kryzysu gospodarczego i inflacji, wzrost tych kosztów stanowi znaczne wyzwanie zarówno dla niemieckich gospodarstw domowych, jak i dla samej gospodarki Niemiec.

W związku z tym BGL apeluje o stopniową podwyżkę opłat drogowych, z uwzględnieniem dostępności pojazdów ciężarowych z alternatywnymi napędami. Stowarzyszenie uważa, że obecna drastyczna podwyżka opłat nie przyniesie znaczących korzyści dla klimatu, głównie dlatego, że ekologiczne pojazdy ciężarowe są wciąż trudno dostępne, a infrastruktura do tankowania wodoru i ładowania akumulatorów pozostawia wiele do życzenia.

Przesunięcie wprowadzenia podwyżek opłat na 1 stycznia 2024 roku stanowi minimalne rozwiązanie, które jest oczekiwane przez stowarzyszenia branżowe, aby umożliwić firmom wywiązanie się z wcześniej podpisanych umów. Stowarzyszenie BGL aktywnie promuje inwestycje w technologie i infrastrukturę przyjazne dla klimatu, mające na celu wspieranie ekologicznej transformacji transportu drogowego towarowego.