2023-09-04

Obowiązek stosowania tachografów dotyczy przewoźników drogowych, którzy planują wykonywać legalne przewozy drogowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wymóg ten wynika z przepisów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych regulacji transportowych. Dla wielu nowych uczestników branży transportowej, obowiązek ten może budzić pewne wątpliwości, dlatego warto zrozumieć, w jakich sytuacjach montaż tachografu jest obligatoryjny, aby uniknąć surowych kar finansowych, które wynoszą nawet do 10 tysięcy złotych.

Tachografy, nazywane także urządzeniami rejestrującymi, pełnią kluczową rolę w monitorowaniu czasu pracy kierowców, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa drogowego oraz utrzymaniu równowagi między czasem pracy a odpoczynkiem. Te urządzenia, zamontowane w pojazdach, automatycznie lub półautomatycznie rejestrują i przechowują szczegółowe dane dotyczące ruchu pojazdu, takie jak prędkość, przejechany dystans, czas pracy kierowcy oraz wykonywane czynności.

Obowiązek stosowania tachografów dotyczy ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony oraz autobusów i autokarów. Te regulacje wynikają z przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. dotyczących tachografów w transporcie drogowym. Rozporządzenie to stosuje się do pojazdów zarejestrowanych w państwie członkowskim, używanych do przewozu osób lub towarów, na które ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 obejmuje przewozy drogowe rzeczy, gdy DMC pojazdów przekracza 3,5 tony, oraz przewozy drogowe osób pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób, włącznie z kierowcą. Przepisy te stosuje się na terytorium Wspólnoty, pomiędzy UE a Szwajcarią oraz państwami objętymi umową o EOG.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki od obowiązku stosowania tachografów, jak np. przewozy regularne na trasach poniżej 50 km, przewozy materiałów do użytku kierowcy o DMC poniżej 7,5 tony czy pojazdy o maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h. Dodatkowo, od lipca 2026 roku przewoźnicy biorący udział w przewozach busami o DMC od 2,5 tony do 3,5 tony będą musieli stosować tachografy.

Naruszenie przepisów dotyczących tachografów grozi wysokimi karami finansowymi, dlatego przestrzeganie tych regulacji jest niezwykle istotne dla przewoźników drogowych.