2024-01-15

W Czechach niedawno został wprowadzony nowy taryfikator mandatów, który znacząco zwiększa kary finansowe za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Nowe przepisy obejmują różne wykroczenia, takie jak odmowa poddania się badaniu alkomatem, przejazd na czerwonym świetle oraz przekroczenie prędkości. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych punktów nowego taryfikatora mandatów.

Odmowa poddania się badaniu alkomatem – 75 000 CZK (około 13 000 PLN):
Jednym z najbardziej surowych środków kar dla kierowców jest odmowa poddania się badaniu alkomatem. Kara finansowa wynosi teraz aż 75 000 CZK, co przekłada się na około 13 000 PLN. To zdecydowanie jedno z najwyższych kar finansowych w nowym taryfikatorze.

Przejazd na czerwonym świetle – 25 000 CZK (około 4 500 PLN):
Kierowcy popełniający wykroczenie w postaci przejazdu na czerwonym świetle teraz muszą liczyć się z karą w wysokości 25 000 CZK, co odpowiada około 4 500 PLN. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i ograniczenie ryzyka wypadków.

Przekroczenie prędkości:

Kary finansowe za przekroczenie prędkości zostały zharmonizowane, niezależnie od miejsca popełnienia wykroczenia. Zarówno w obszarach miejskich, jak i poza nimi, kierowcy muszą uważać na przekroczenie ograniczeń prędkości, ponieważ wysokie kary mają na celu promowanie bezpiecznej jazdy.


Nowy taryfikator mandatów w Czechach wprowadza znaczące podwyżki kar finansowych za pewne wykroczenia ruchu drogowego. Odmowa poddania się badaniu alkomatem, przejazd na czerwonym świetle oraz przekroczenie prędkości są teraz obarczone znacznie wyższymi kosztami, co ma skłonić kierowców do przestrzegania przepisów i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Warto być świadomym tych zmian, aby unikać nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.