2024-03-11

Zgodnie z zapisami Pakietu Mobilności, europejskie firmy transportu drogowego mają obowiązek wymienić we wszystkich pojazdach o dmc powyżej 3,5 tony, pracujących w ruchu międzynarodowym, tachografy analogowe i zwykłe cyfrowe na urządzenia najnowszej generacji. Jest to istotne, gdyż terminy wymiany określone w Pakiecie Mobilności nie będą przesuwane. Komisja Europejska jednoznacznie potwierdziła utrzymanie terminu wymiany tachografów wyprodukowanych przed 2019 rokiem, który wygasa 31 grudnia 2024 roku.

Firmy, które nie zdążą na czas wyposażyć swoje pojazdy w urządzenia Smart 2, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce już zapowiedziała, że za zlekceważenie tego obowiązku będą nakładać kary. W 2024 roku karą dla firmy transportowej będzie 10 000 złotych, a dla osoby zarządzającej transportem – 2000 złotych.

Prezes Stoneridge Electronics podkreślił, że należy traktować wymianę tachografów jako priorytetową i nieodzowną część przygotowań do nowych regulacji. Wprowadzenie nowych urządzeń nie tylko zapewni zgodność z przepisami, ale także przyczyni się do bezpieczeństwa i efektywności pracy floty transportowej.

Wobec zbliżającego się terminu wymiany tachografów, branża transportowa oraz producenci tachografów i ich przedstawiciele są zobowiązani do podjęcia szybkich i skutecznych działań. Unikanie wymiany urządzeń może prowadzić nie tylko do kar finansowych, ale także do zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa.

https://stoneridge.pl/serwisy-tachografow