2023-09-12

Projekt nowej ustawy rządu federalnego, który modyfikuje regulacje dotyczące opłat za korzystanie z dróg na szczeblu federalnym, wprowadza istotne zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2023 roku. Jedną z głównych nowości jest uwzględnienie klasy emisji CO₂ jako nowego kryterium wpływającego na wysokość taryfy opłatowej. Ponadto, maksymalna masa całkowita pojazdu (tzGm) zostaje ustalona jako podstawowe kryterium przypisania do odpowiedniej kategorii wagowej. Te zmiany stanowią przygotowanie do rozszerzenia systemu opłat drogowych dla samochodów ciężarowych.

Klasa emisji CO₂ oznaczona jako klasa 1 będzie przydzielona automatycznie dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych w systemie Toll Collect. Dla pojazdów z datą pierwszej rejestracji po 1 lipca 2019 roku istnieje możliwość uzyskania lepszej klasy emisji. Klienci mogą skorzystać z narzędzia do sprawdzania klasy emisji CO₂ dostępnego na portalu klienta, aby sprawdzić przypisaną klasę emisji swojego pojazdu. Wnioski o zmianę klasy emisji można również złożyć online, dołączając odpowiednie dokumenty potwierdzające, takie jak dowód rejestracyjny, CIF, CoC oraz świadectwo dopuszczenia indywidualnego. Zachęcamy do jak najszybszego składania takich wniosków.

Wraz z wprowadzeniem klasy emisji CO₂ jako kryterium przyporządkowania pojazdów do kategorii wagowej, ustalono, że podstawą będzie maksymalna masa całkowita ciągnika (pole F.1 w dowodzie rejestracyjnym), zamiast dotychczasowej maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej (DMC, pole F.2). To oznacza, że niektóre pojazdy mogą być przypisane do wyższej kategorii wagowej i podlegać obowiązkowym opłatom drogowym. Ta zmiana szczególnie dotyczy pojazdów o obniżonej maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej.

Firma Toll Collect przeniesie informacje dotyczące masy wszystkich dotychczas zarejestrowanych pojazdów, dla których nie została jeszcze określona maksymalna masa całkowita, z pola „DMC” do nowego pola „MMC”. Prosimy o sprawdzenie wartości „MMC”, aby zapewnić prawidłowe naliczanie opłat drogowych od 1 grudnia 2023 roku.