2021-05-07

Paliwo jest jednym z głównych czynników wpływających na wydatki, jakie przedsiębiorstwo ponosi na utrzymanie swojej floty, jak i całego zakładu. Regularne monitorowanie jego zużycia pozwala w porę wykryć wszelkie nieprawidłowości oraz wprowadzić rozwiązania, które ograniczą jego nadmierne zużycie. Nie zawsze jednak ubytki paliwa są związane z samym nieekonomicznym stylem jazdy kierowcy lub sposobem prowadzenia pojazdu. Co możemy zrobić, aby zabezpieczyć się przed sytuacjami takimi jak kradzież paliwa?

W jaki sposób dochodzi do kradzieży paliwa?

W przypadku niezabezpieczonego zbiornika, do kradzieży paliwa złodziej potrzebuje jedynie wężyka oraz kanistra. Osoby dokonujące takich czynności wykorzystują najczęściej otwór miernika paliwa, natomiast w niektórych sytuacjach mogą posunąć się także do uszkodzenia baku i wywiercenia dziury na jego dnie. Co ciekawe, okazuje się jednak, że nie za wszystkimi kradzieżami stoją zawsze osoby trzecie. Czasami dopuszczają się ich sami kierowcy.

Co zrobić, aby uchronić się przed kradzieżą paliwa?

Przedsiębiorcy zarządzający flotami pojazdów powinni zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do wykorzystywanego i zużywanego przez firmę paliwa. Jeśli chcemy zabezpieczyć się przed jego kradzieżą, możemy zrobić to na wiele sposobów. Do najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych rodzajów zabezpieczeń wlewu oraz baku zalicza się:

Najtańsze i najprostsze rozwiązania z powyższej listy to blokady wlewu paliwa oraz specjalne korki zabezpieczające. Nie są one jednak w 100% pewną barierą ochronną, ponieważ mogą zostać wyłamane przez złodziei. Większą skutecznością charakteryzują się sita antykradzieżowe zabezpieczające wlew. Do równie sprawdzonych metod zalicza się także zabezpieczenia montowane na samym baku. Solidna blokada, zwłaszcza w postaci obudowy na bak może całkowicie udaremnić uszkodzenie głównego zbiornika oraz zniechęcić złodziei do podjęcia próby kradzieży.

Magistrala CAN oraz monitoring GPS w kontroli paliwa

Nowoczesne elementy zabezpieczające takie jak magistrala CAN dostarczają podmiotowi zarządzającemu flotą wiele informacji pobieranych z urządzeń elektrycznych znajdujących się w samochodzie, które pozwalają określić zużycie paliwa. Są to m.in. dane wskazujące na jego aktualny poziom, wychylenie pedała gazu, czy obroty silnika.

Musimy jednak pamiętać, że magistrala CAN jest częścią systemu monitorującego GPS, dlatego też, jeśli chcemy na bieżąco kontrolować sposób zużywania paliwa w firmie, należy podpiąć ją do tego systemu lub czytnika CAN. Informacje dotyczące paliwa będą wtedy pobierane bezpośrednio z tych urządzeń. Magistrala CAN może zostać również połączona ze znajdującymi się w baku sondą lub pływakiem.

Dzięki zamontowanym w pojazdach urządzeniom GPS rozbudowanym o systemy telematyczne zarządzające flotą zyskujemy ponadto szereg innych, przydatnych informacji. Jest to m.in. miejsce, czas i ilość zatankowanego paliwa, a także styl jazdy kierowcy oraz zastosowanie się przez niego do zasad eco-drivingu. Otrzymywane w ramach tych rozwiązań analizy i raporty pozwolą nam określić np. w jakim momencie doszło do nagłego ubytku paliwa oraz, czy nastąpił on w trasie, czy może jednak na postoju.

Powyższe urządzenia są również kompatybilne z alarmami antykradzieżowymi, które po odpowiedniej konfiguracji będą ostrzegać nas o każdej próbie kradzieży.