2021-04-06

W obliczu kolejnej fali zachorowań coraz to więcej państw europejskich wprowadza nowe regulacje dotyczące przekraczania granic oraz przemieszczania się. Zalecenia te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz troskę o zdrowie i życie nie tylko swoich obywateli, ale również wszystkich Europejczyków. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje oraz zmiany odnoszące się bezpośrednio do branży transportowej, dla osób, które przekraczają granicę z Francją.

  1. Pierwsza duża zmiana dotyczy kierowców wykonujących transport międzynarodowy, wjeżdżających z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Od 23 marca 2021 po przekroczeniu granicy z Francją nie muszą oni okazywać testów na COVID-19, bez względu na długość ich pobytu w tych krajach.

  2. Od 8 marca 2021 kierowcy płynący promami bezpośrednio z Irlandii również nie muszą przedstawiać negatywnych wyników testów.

  3. Wszyscy kierowcy wykonujący międzynarodowe usługi transportowe podczas wjazdu na teren Francji powinni posiadać specjalny certyfikat certificat européen”, zawierający informacje o kierowcy oraz jego pracodawcy (firmie przewozowej). Dostępny tutaj: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.
  1. W 19 francuskich departamentach obowiązuje obecnie częściowy lockdown. Godzina policyjna została przesunięta z 18:00 na 19:00 i trwa do godziny 6:00. W tym czasie przewoźnicy są zobowiązani do posiadania specjalnych zaświadczeń, które dokumentują i potwierdzają wykonywanie podróży służbowej. W przypadku kierowców zatrudnionych oświadczenie wypełnia pracodawca. Jest ono dostępne pod adresem: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Kierowcy samozatrudnieni, którzy prowadzą działalność na własny rachunek, są zobowiązani posiadać „wyjątkowe świadectwo podróży”. Znajdziemy je na stronie wskazanej powyżej (możliwość wypełnienia online).

  2. Niezastosowanie się do środków wymienionych w punkcie 4 jest zagrożone karą grzywny w standardowej wysokości 135 euro z możliwością podwyższenia do 375 euro w przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu. Przy powtórnym naruszeniu grzywna ta wynosi 200 euro (z możliwością podwyższenia do 450 euro).

Źródło:

https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje (stan 26.03.2021).

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement (stan 30.03.2021).