2021-08-12

e-TOLL to nowy system poboru opłat, który pozwala płynnie poruszać się wybranymi odcinkami dróg, zarządzanymi przez GDDKiA. Opłaty za autostradę, drogi krajowe i ekspresowe są naliczane i ściągane automatycznie, bez konieczności poboru biletu, czy zatrzymywania się na bramkach.

e-TOLL – kiedy został wprowadzony?

Od kiedy eTOLL?To zdecydowanie jedno z częściej wyszukiwanych w ostatnich miesiącach zapytań. Rejestracja do nowego systemu poboru opłat wystartowała pod koniec maja 2021 r. e-TOLL został natomiast uruchomiony w ostatnich dniach czerwca. Wciąż działa jednak obok dotychczasowego systemu, jakim jest viaTOLL. Taka sytuacja to efekt wprowadzenia przepisów przejściowych, które przewidują, że całkowite wygaszenie viaTOLL nastąpi 30 września br. Do tego czasu właściciele i użytkownicy pojazdów mają czas, aby przystosować swoje samochody do wymagań nowego systemu.

Kogo obowiązuje e-TOLL?

W pierwszej kolejności obowiązek korzystania z e-TOLL, który bywa również określany jako system mijania bramek, został nałożony na wszystkie pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a ponadto autobusy, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Obecnie jest on jednak dostępny także dla kierujących pojazdami lekkimi. Spotkamy się z eTOLL na autostradzie A2 (odcinek Konin-Stryków) oraz A4 (odcinek Wrocław-Sośnica).

Jeśli nic nie ulegnie zmianom, od 1 grudnia 2021 r. z systemu e-TOLL będą mogli korzystać wszyscy kierowcy pojazdów lekkich, poruszający się płatnymi odcinkami autostrad. Taki przejazd będzie odbywał się bez zatrzymywania się na bramkach.

e-TOLL jak działa i jakich urządzeń potrzebuje?

System eTOLL do określania pozycji samochodu (użytkownika) wykorzystuje technologię pozycjonowania satelitarnego oraz wirtualne bramownice. Przypomnijmy, że podstawą funkcjonowania systemu viaTOLL jest natomiast technologia DSRC – łączność radiowa krótkiego zasięgu, która wymaga obecności na drogach bramek oraz specjalnych urządzeń montowanych w pojazdach.

Aby móc korzystać z nowego systemu poboru opłat konieczne jest założenie Internetowego Konta Klienta (IKK) oraz dokonanie wyboru w zakresie sposobu przekazywania danych i płatności za przejazdy.

Urządzenia niezbędne w nowym systemie e-TOLL, które pozwalają na transmisję danych, to:

  1. Aplikacja eTOLL PL

To bezpłatna aplikacja, dostępna w sklepie Google Play lub AppStore (na telefony z systemem Android w wersji nie starszej niż 6.0. oraz iOS, w wersji nie starszej niż 13.), z której mogą korzystać zarówno użytkownicy pojazdów ciężkich, jak i lekkich. Jest ona wymagana do pozycjonowania oraz rozliczania przejazdów (poboru opłaty elektronicznej) za przejazdy wybranymi odcinkami dróg płatnych. W niektórych przypadkach może stanowić alternatywę dla urządzeń pokładowych lub Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych. Aplikacja do prawidłowego działania potrzebuje: sieci Internet, identyfikatora urządzenia mobilnego i informacji o połączeniu oraz danych geolokalizacyjnych.

Jej dostawcą, a przy tym osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Aplikacja przechowuje następujące dane Użytkowników:

Zbieranie danych przez aplikację wynika z przyczyn technicznych. Ma charakter doraźny oraz jest ograniczone w czasie.

  1. OBU

Kolejnym urządzeniem, które pozwala na naliczanie należnej opłaty, jest OBU, czyli wewnętrzne urządzenia pokładowe, montowane w pojeździe. OBU przesyła dane do systemu eTOLL za pośrednictwem transmisji danych (system GNSS).

  1. ZSL

W dokonywaniu opłat za przejazdy odcinkami płatnymi, na których obowiązuje e-TOLL, możemy wykorzystać także Zewnętrzne Systemy Lokalizacyjne (ZSL). W niektórych przypadkach wystarczy skonfigurować dotychczas posiadane urządzenia. Jeśli jednak nie jest to możliwe, właściciel pojazdu powinien nabyć nowe, przystosowane do e-TOLL.

e-TOLL kary przewidziane dla kierujących pojazdem

Kary w systemie e-TOLL mogą zostać nałożone za różne rodzaje naruszeń. Kierowca pojazdu ciężkiego za brak uiszczenia opłaty za przejazd odcinkiem płatnym, na którym działa e-TOLL, zapłaci 1500 zł. Jeśli taka sytuacja będzie jednak dotyczyć zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy, kara ta wyniesie 500 zł.

eTOLL kary są naliczane także za m.in. korzystanie z aplikacji, urządzenia OBU lub ZSL niezgodnie z przeznaczeniem, jeśli skutkuje to uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości – w zależności od masy pojazdu, jest to 250 zł lub 750 zł. Karę zapłacimy również, gdy wprowadzimy do rejestru błędne dane lub będziemy przemieszczać się z zakrytymi, lub przyozdobionymi tablicami rejestracyjnymi. W drugim przypadku taka „przejażdżka” może kosztować nas 1500 zł.

Ponadto, częste pytania Użytkowników, którzy rozpoczynają korzystanie z e-TOLL, dotyczą sytuacji i spraw takich jak:

Do takiej sytuacji może dojść na skutek braku Internetu lub utraty zasięgu GPS. Jeśli nieprawidłowość ta zostanie wykryta w trakcie kontroli, kierujący pojazdem samochodowym podlega grzywnie nakładanej w drodze mandatu karnego.

Zgodnie z art. 13ic ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeśli przerwa w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych trwa powyżej 15 minut, kierujący pojazdem samochodowym jest zobowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej albo niezwłocznego opuszczenia drogi, na której pobiera się opłatę elektroniczną. Wznowienie przejazdu po takiej drodze, kierujący pojazdem może rozpocząć po przywróceniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.

Egzekwowaniem kar, które zostaną nałożone na kierowców korzystających z e-TOLL z naruszeniem przepisów, ma zajmować się oddział Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi. To zatem z tego urzędu możemy spodziewać się pism o naliczeniu dodatkowych opłat.

Karę należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia korespondencji. Jeśli jednak zrobimy to w terminie do 7 dni, możemy liczyć na obniżenie wysokości mandatu o 100 zł.

Od naliczonej opłaty dodatkowej przysługuje nam również odwołanie. Należy wnieść je w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Warto jednak pamiętać, że wniesienie odwołania wcale nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty kary – jeśli jednak zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, możemy liczyć na zwrot pieniędzy.