2021-06-15

Rejestracja użytkowników oraz pojazdów w e-TOLL trwa od II połowy maja. Ministerstwo Finansów uruchomiło także w ostatnich dniach ubiegłego miesiąca całodobowe Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. W pierwszej połowie czerwca rozpoczął się natomiast pobór opłat poprzez nowy system. Do 30 września br. obowiązuje okres przejściowy, co oznacza, że do tej daty e-TOLL oraz viaTOLL działają równolegle. Możliwe jest zatem dokonywanie opłat przez jeden bądź drugi system. Pierwotnie okres przejściowy miał trwać do 1 lipca 2021 r., jednak komisja sejmowa zdecydowała o jego przedłużeniu.

Czym jest system e-TOLL oraz jakie korzyści daje użytkownikom?

e-TOLL to system pozwalający na realizację opłat na podstawie pozycjonowania satelitarnego, czyli lokalizowania konkretnego pojazdu drogą satelitarną (GNSS) z wykorzystaniem wirtualnych bramownic. Transmisja danych jest bezprzewodowa. Przekazywanie danych do systemu odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej e-TOLL PL (do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play lub AppStore), urządzenia OBU (On Board Unit) lub Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego. Wybór należy do użytkownika. Nad całym systemem oraz danymi nadzór sprawuje w tym przypadku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która zastąpiła Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

System ViaTOLL wykorzystuje natomiast drogę radiową, tj. komunikację bliskiego zasięgu pomiędzy punktem poboru opłat (DSRC) oraz urządzeniem, w jakie musi zostać wyposażony samochód.

Co w takim razie zmieni się dla użytkowników w wyniku zastąpienia jednego systemu drugim? Osoby zarejestrowane w e-TOLL zyskają:

Kto korzysta z e-TOLL?

Obowiązek dokonywania opłat za pośrednictwem systemu e-TOLL dotyczy kierowców poruszających się po sieci dróg płatnych pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusem z liczbą miejsc powyżej 9 (łącznie z kierowcą), niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej.

Do grupy tej mogą zostać również zaliczeni kierowcy samochodów osobowych z przyczepą, jeśli DMC przekracza 3,5 tony, a ponadto kierowcy mikrobusów z liczbą miejsc siedzących poniżej 9, jadący z przyczepą, jeśli łączna DMC jest wyższa niż 3,5 tony. Nowe przepisy nie obowiązują natomiast ciągników rolniczych.

Listę odcinków płatnych znajdziemy pod adresem: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/lista-odcink%C3%B3w-p%C5%82atnych/

Jak zarejestrować się do e-TOLL?

Użytkownicy chcący korzystać z e-TOLL nie muszą podpisywać żadnej umowy. Jedyne wymagane czynności to rejestracja oraz utworzenie Internetowego Konta Klienta (IKK).

Rejestracji do e-TOLL zgodnie z informacjami znajdującymi się na portalu rządowym można dokonać na kilka sposobów:

  1. Online przy użyciu Internetowego Konta Klienta systemu e-TOLL (dostępny na stronie internetowej systemu) lub przez e-Urząd Skarbowy
  2. Osobiście w Miejscach Obsługi Klienta
  3. Za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych oferujących usługi e-TOLL

Internetowe Konto Klienta

Internetowe Konto Klienta pozwala na pełną rejestrację do systemu e-TOLL oraz zapewnia szereg dodatkowych korzyści. To właśnie z jego poziomu możemy zarządzać wszystkimi danymi, usługami oraz nadawać dostępy i uprawnienia pracownikom bądź pełnomocnikom. IKK służy ponadto do realizowania płatności i doładowań konta, obliczania kosztów przejazdu, zarządzania pojazdami oraz szybkiego komunikowania się z operatorem systemu e-TOLL.

Jak dokonywane są opłaty za przejazd odcinkami płatnymi?

Podobnie jak w przypadku sposobu przekazywania danych do systemu, tutaj również użytkownik sam wybiera jedną z dwóch preferowanych form. Rozliczanie za przejazdy odcinkami płatnymi odbywa się przez:

Konto rozliczeniowe w trybie przedpłaty

W tym wariancie podczas rejestracji konto jest zasilane na określoną kwotę. Za każdy przejazd odcinkami płatnymi należności będą pobierane automatycznie.

Konto rozliczeniowe w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem

Na etapie rejestracji użytkownik może ustanowić na swoim koncie zabezpieczenie w postaci depozytu, tj. wpłaty pieniężnej, gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej bądź poręczenia podmiotu trzeciego. Pozwala to na korzystanie z e-TOLL w trybie przedpłaty do momentu uzyskania zatwierdzenia prawidłowo złożonego zabezpieczenia.

Co ważne, system zezwala na przypisanie do każdego z kont wielu pojazdów.

Kontrola prawidłowości uiszczanych opłat

Podmiotem uprawnionym do:

jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Kara może zostać nałożona nie tylko na właściciela pojazdu, ale również jego posiadacza, użytkownika lub inną osobę, korzystającą z odcinków dróg płatnych.

Kontrola prawidłowości uiszczania opłat jest realizowana na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.