2024-07-04

Na wniosek stowarzyszenia ČESMAD Slovakia, Prezydium Policji Republiki Słowackiej udzieliło wyjątkowego zezwolenia na prowadzenie pojazdów ciężarowych w dniu 5 lipca 2024 roku.

Decyzja ta dotyczy wszystkich ciężarówek poruszających się po autostradach, drogach dla pojazdów silnikowych, drogach klasy I oraz drogach przeznaczonych dla ruchu międzynarodowego wjeżdżających na terytorium Słowacji. Warunkiem zwolnienia jest, aby miejsce przeznaczenia tych pojazdów, takie jak baza firmy czy punkt rozładunku, znajdowało się na terytorium Republiki Słowackiej.

To specjalne zwolnienie ma na celu ułatwienie transportu i logistyki w Słowacji w wyznaczonym dniu, co może być korzystne dla firm transportowych i innych podmiotów zależnych od efektywnego ruchu drogowego.