2021-04-06

Jakie regulacje obowiązują obecnie względem przewoźników, którzy w najbliższym czasie planują przekraczać granicę z Włochami lub Hiszpanią? Przedstawiamy poniżej najważniejsze spośród nich.

WŁOCHY

We Włoszech przedłużono stan wyjątkowy. Trwa on do 30.04.2021.

Obowiązek wykonania testów, wypełnienia formularza oraz odbycia kwarantanny jest uzależniony od kategorii państwa, z którego przybywamy (kategorie A-E, Polska znajduje się obecnie w kategorii C).

Osoby przybywające do Włoch z udowodnionych przyczyn m.in. zawodowych nie muszą odbywać kwarantanny ani przedstawiać testu na koronawirusa, pod warunkiem, że ich pobyt w tym kraju będzie nie dłuższy niż 120h.

Kierowcy są zobowiązani do posiadania uzupełnionego oświadczenia: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf. Druk ten należy przechowywać w pojeździe. Powinni oni także zgłosić swój wjazd do kraju do przychodni lokalnej, właściwej dla miejsca pobytu. Można zrobić to telefonicznie lub drogą e-mailową.

Od 22:00 do 5:00 na terenie całych Włoch obowiązuje godzina policyjna. W tym czasie przemieszczanie się jest dozwolone jedynie w uzasadnionych przypadkach:

Wymagane jest także posiadanie uzupełnionego i podpisanego oświadczenia: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

W przypadku transportu osób obowiązują następujące ograniczenia:

Ograniczeń tych nie stosuje się w odniesieniu do małżonków, osób mieszkających razem lub utrzymujących stałe relacje.

HISZPANIA

Na terenie Królestwa Hiszpanii do 9 maja 2021 obowiązuje stan alarmowy.

W Hiszpanii pomiędzy godziną 23:00 a 6:00 obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Wyjątki dotyczą:

Zgodnie z uaktualnioną listą z dnia 29.03.2021 obowiązującą do 11.04.2021 Polska uznawana jest za kraj ryzyka, dlatego też osoby przybywające do Hiszpanii są zobowiązane przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany w czasie 72h przed przyjazdem. Testy uznawane w tym kraju to: PCR (RT-PCR), TMA, RT-LAMP. Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania są z nich zwolnione dzieci do 6 r.ż. oraz osoby w tranzycie.

Na obecną chwilę nie ma podanych informacji odnoszących się do konieczności posiadania odpowiednich zaświadczeń lub formularzy w przypadku osób wykonujących transport międzynarodowy.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19 (stan 02.04.2021)

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania (stan 02.04.2021)