Obowiązek wykonywania ewidencji czasu pracy również dla kierowców transportu lekkiego

TACHOBUS - Legal Telematics - Kompleksowe rozwiązania i produkty dla branży transportowej

Wykonywanie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wynika on z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zawód kierowcy nie stanowi wyjątku pod tym względem. Istnieją jednak różnice co do samego sposobu ewidencjonowania czasu pracy dla tej grupy zawodowej. […]