2024-05-20

Minister Infrastruktury, Dariusz Klimczak, zorganizował w Warszawie spotkanie z przedsiębiorcami z branży transportu drogowego towarów. Inicjatywa ta wyszła od samych przewoźników i miała na celu omówienie działań naprawczych dla polskiego sektora transportowego.

Minister Klimczak podziękował za zorganizowanie spotkania, zaznaczając, że wszystkie podejmowane kroki mają na celu poprawę sytuacji polskich przewoźników i są z nimi konsultowane. Podkreślił, że propozycje legislacyjne odpowiadają bezpośrednio na potrzeby branży transportowej.

Podczas spotkania przedstawiono przedsiębiorcom planowane działania legislacyjne, które mają na celu stabilizację rynku, zapobieganie upadłości firm transportowych oraz ochronę przed nierówną konkurencją. Omówiono również kwestie związane z procesem retrofittingu tachografów oraz propozycje zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących działania Inspekcji Transportu Drogowego. Zmiany te mają na celu wzmocnienie egzekwowania przepisów, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz poprawę bezpieczeństwa w przewozach.

Przedsiębiorcy podkreślili, że w obliczu rosnącej nierównowagi na rynku przewozów drogowych, spadku liczby zleceń oraz wysokich kosztów prowadzenia działalności, konieczne są pilne interwencje. Zasugerowali wprowadzenie tymczasowych rozwiązań prawnych, które pozwolą polskiemu sektorowi transportu drogowego towarów przetrwać trudne czasy.