2024-04-18


Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie nowa regulacja dotycząca opłat drogowych, która dotyczy pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Jest to istotna zmiana, która wymaga uwagi i dostosowania się ze strony właścicieli takich pojazdów oraz przedsiębiorstw transportowych. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje, które warto mieć na uwadze w związku z tym nowym przepisem:

Kryterium masowe:


Obowiązek uiszczania opłat drogowych ma związek z maksymalną masą całkowitą (MMC) pojazdu, która znajduje się w polu F.1 na dowodzie rejestracyjnym. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów przeznaczonych do transportu towarów lub używanych w celach transportowych. Należy zauważyć, że zestawy pojazdów (ciągnik + przyczepa) podlegają obowiązkowi opłat drogowych tylko w przypadku, gdy ciągnik przekracza wagę 3,5 tony.

Rejestracja pojazdów:


Aby spełnić wymogi dotyczące opłat drogowych, właściciele pojazdów o masie powyżej 3,5 tony muszą zarejestrować swoje pojazdy w systemie Toll Collect na stronie internetowej www.toll-collect.de/go/registrierung.

Urządzenia pokładowe (OBU):


Firma Toll Collect udostępnia urządzenia pokładowe dla wszystkich objętych nowym przepisem pojazdów. Urządzenia te przeznaczone są do montażu w standardowej wąsce DIN lub alternatywnie na przedniej szybie pojazdu (OBU Windshield). Aby umówić się na montaż urządzenia pokładowego, należy skontaktować się z partnerem serwisowym Toll Collect na stronie www.toll-collect.de/go/partner.

Pobór opłaty:


Po zainstalowaniu urządzenia pokładowego należy upewnić się, że ustawiona jest masa pojazdu na „< 7,5 tony”. Dzięki temu można mieć pewność, że opłata drogowa nie będzie pobierana do dnia 30 czerwca 2024 r., a od 1 lipca 2024 r. będzie pobierana automatycznie.

Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłat drogowych dla rzemieślników:


Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze mogą być zwolnione z obowiązku opłat drogowych po spełnieniu określonych warunków. Więcej informacji na ten temat, wraz z możliwością zgłaszania pojazdów online, znajduje się na stronie www.toll-collect.de/go/handwerk.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących opłat drogowych dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony wymaga świadomości i odpowiedniego działania ze strony właścicieli pojazdów oraz przedsiębiorstw transportowych. Dzięki dostosowaniu się do nowych wymogów można uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z brakiem opłat drogowych.