2023-04-17

Punkty karne będą kasowane po roku, a nie po dwóch latach – to jedna z kluczowych zmian w nowelizacji prawa ruchu drogowego, która została przyjęta przez komisję infrastruktury podczas pierwszego czytania projektu 12 kwietnia 2023 roku. Poprawka dotycząca punktów karnych była jednym z elementów większej rządowej nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów tzw. przewozów osób. Propozycje zmian, dotyczące m.in. przywrócenia kursów dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć swoją liczbę punktów karnych, przywrócenia rocznego okresu, po którym usuwa się punkty karne oraz przywrócenia mechanizmu, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane po okresie, na który zostało zatrzymane, bez konieczności składania wniosku, zostały zaproponowane przez byłego ministra transportu i obecnego posła Jerzego Polaczka z partii Prawo i Sprawiedliwość.

Poprawki wprowadzone podczas pierwszego czytania mają na celu przywrócenie sytuacji prawnie obowiązującej przed rokiem 2022. Zgodnie z proponowanymi zmianami, informacje o liczbie punktów karnych zgromadzonych w centralnej ewidencji będą usuwane po roku, a nie po dwóch latach. Dodatkowo, zgodnie z ustawą, kierowcy będą mogli maksymalnie raz na pół roku wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli na redukcję 6 punktów karnych. Nowi kierowcy nie będą mogli skorzystać z tej możliwości w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Kursy doszkalające będą organizowane przez dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na podstawie późniejszych wytycznych, a zaświadczenia potwierdzające zakończenie kursu będą przesyłane do komendanta wojewódzkiego policji.

Zmiany zaproponowane w powyższej nowelizacji powinny wejść w życie najwcześniej późnym latem lub jesienią 2023 roku.