2020-05-13

Chodzi o ustawę nowelizującą Tarczę antykryzysową, którą w zeszłym tygodniu uchwalił Sejm, tzw. Tarczę 3.0. Zmiany czekają na rozpatrzenie przez Senat.

„Zwolnienie z ZUS ma dotyczyć przedsiębiorców, których przychód w pierwszym miesiącu, za który wnioskują o zwolnienie, przekracza 15 681 zł. Wówczas ich dochód w lutym 2020 r. nie może przekroczyć 7 tys. zł. Należy podkreślić, że z kilku powodów luty nie jest miarodajnym miesiącem dla wysokości przychodu. W Polsce obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną zaczęły się w marcu, a w lutym większość przedsiębiorców funkcjonowała jeszcze normalnie” – zwraca uwagę Juszczyk.

Zwolnienie według Tarczy 3.0 ma dotyczyć już tylko składek za kwiecień i maj. Warto przypomnieć, że według pierwotnych założeń miało dotyczyć również marca.

Wśród proponowanych rozwiązań jest „zwolnienie z opłacania składek na ZUS dla samozatrudnionych za miesiące kwiecień oraz maj br. w sytuacji, gdy ich przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek, był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznegowynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020, ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł”.

Senatorowie dyskutują obecnie nad kształtem rozwiązań, a o ich zatwierdzeniu w przypadku zgłoszonych poprawek zadecyduje Sejm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *