2024-05-23

Szanowni Przewoźnicy,

z niepokojem obserwujemy nieustannie pogarszającą się koniunkturę polskich firm transportowych. Z tego też powodu kilka miesięcy temu powołaliśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL”  –  https://osptd.pl/ którego głównym celem jest walka o utrzymanie konkurencyjności polskich przewoźników, jednakże aby Nasz głos był zauważalny i słyszalny musimy reprezentować odpowiednio duża grupę Przewoźników.

Zachęcamy do rejestracji swojego Przedsiębiorstwa  – https://osptd.pl/zostan-czlonkiem/

Składka członkowska to 120 zł rocznie, które w całości przeznaczona jest na realizacje celów statutowych OSPTD.