2020-08-18

Od dnia 12.08.2020r osoby wjeżdżające na teren Litwy musi do 12 godzin po przybyciu uzupełnić formularz online dotyczy to tras kabotażowych.

W czasie epidemii dane osobowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, będą otrzymywać i przetwarzać właściwe zakłady opieki zdrowotnej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, urzędy gminne, Ministerstwo Zdrowia Republiki Litewskiej oraz inne organy (zwane dalej „ właściwymi organami ”). Dane które należy uzupełnić:

Poniżej link do zgłoszenia: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form