2023-01-30

Wraz z początkiem nowego roku nastąpiła zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL za przejazd 1 km dla pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Reguluje je obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na 2023 r., opublikowane 2 grudnia 2022 r.

Stawki opłaty elektronicznej podlegają corocznej waloryzacji, którą przeprowadza się na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku. Wskaźnik ten jest podawany w komunikacie prezesa GUS.

Środki z opłaty elektronicznej zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, odpowiedzialny za finansowanie inwestycji drogowych w kraju.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, nawet po podwyżkach, nadal są to jedne z najniższych stawek w Europie.

Ile wynoszą nowe stawki e-TOLL dla ciężarówek w 2023 r.?

Załącznik nr 1 obwieszczenia

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną:

Załącznik nr 2 obwieszczenia

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną:

Od czego zależy wysokość stawek pobieranych w e-TOLL?

Klasa emisji spalin, masa pojazdu oraz rodzaj drogi – to trzy podstawowe czynniki, od których uwarunkowana jest wysokość opłaty elektronicznej pobieranej w systemie e-TOLL. Najwyższymi kosztami obarczeni są dlatego właściciele starszych, a przez to i mniej ekologicznych pojazdów, które w największym stopniu zanieczyszczają środowisko.

Zmiany tylko dla samochodów ciężarowych  

Powyższe opłaty odnoszą się wyłącznie do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i autobusów – zarówno na rejestracjach polskich, jak i zagranicznych. Nie dotyczą natomiast pojazdów osobowych i motocykli.