2021-04-06

Pogarszająca się sytuacja związana z koronawirusem wymaga bieżącego monitorowania regularnie wprowadzanych przez państwa europejskie zmian w zakresie m.in. przekraczania granic i posiadanych dokumentów. Dotyczy to w szczególności transportu międzynarodowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje dla przewoźników podróżujących do Niemiec.

Lista obszarów ryzyka obejmuje:

Ostatnia aktualizacja listy odbyła się 28 marca 2021 roku. Wykaz państw jest dostępny na stronie Instytutu Roberta Kocha https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html.

Zgłoszenie wjazdu oraz testy dla przewoźników z Polski

Polska od 21 marca 2021 roku jest uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku, związanym z dużą ilością zakażeń (grupa 2). W związku z tym, kierowcy zawodowi oraz pracownicy firm transportowych są zobowiązani do zgłaszania wjazdu na teren Niemiec. Można zrobić to na stronie https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Osoby pochodzące z państw należących do grupy 2, jeżeli przekraczają granice, muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec. Wyjątki odnoszą się do:

Zgodnie z wymaganiami Instytutu Roberta Kocha, aktualne wymogi testowe spełniają testy:

W ostatnim przypadku muszą być one jednak zgodne z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Test należy zachować przez ok. 10-14 dni. Wynik musi być sporządzony w języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Polskie testy są uznawane pod warunkiem ich przetłumaczenia.

Obowiązek posiadania negatywnego testu, wykonanego najwcześniej na 48h przed wjazdem do kraju dotyczy również osób podróżujących z państw zaliczanych do grupy 1 (obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami).

Wymogi i przepisy dotyczące kwarantanny są regulowane indywidualnie przez kraje związkowe. Co do zasady, obowiązek kwarantanny jest nałożony na wszystkie osoby, które przekraczają granicę niemiecką, a w okresie 10 dni przed wjazdem przebywały na obszarze ryzyka. W przypadku uzyskania drugiego, negatywnego testu (po 5 dniach) kwarantanna może się zakończyć.

Osoby odwiedzające rodziny pierwszego stopnia (rodzice i dzieci) w większości landów są zwolnione z obowiązku kwarantanny, pod warunkiem, że ich pobyt na terenie Niemiec nie przekroczył 72h.

Na zwolnienia mogą liczyć także pracownicy transgraniczni, jednakże nie są one przewidziane dla podróżujących z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy (stan 01.04.2024)

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech (stan 01.04.2021)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html (stan 01.04.2021)