2023-11-13

Od 1 grudnia 2023 r. w Niemczech pojawi się nowa opłata za emisję CO2 dla pojazdów użytkowych o masie powyżej 7,5 t, dodana do istniejącej opłaty drogowej. Wartość tej dopłaty będzie uzależniona od klasy CO2, do której zostanie przypisany pojazd (klasy od 1 do 5), a wszystkie pojazdy automatycznie zaklasyfikowane zostaną do najniższej klasy emisji CO2, czyli „1”, co skutkuje naliczeniem najwyższej stawki opłaty drogowej.

WAŻNE!

Sprawdź datę pierwszej rejestracji pojazdu w dowodzie rejestracyjnym!

Jeśli pojazd został zarejestrowany przed 1 lipca 2019 r., zmiana klasy CO2 nie jest możliwa, obowiązuje najniższa klasa emisji CO2, czyli „1”. Brak konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Dla pojazdów z datą pierwszej rejestracji po 1 lipca 2019 r. – sprawdź, czy pojazd może kwalifikować się do wyższej klasy emisji CO2 niż „1”, co pozwoli na płacenie niższej dopłaty CO2.

Szczegółowe informacje:

https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/rund_um_die_maut/co2_emissionsklassen/co2_emissionsklassen.html

Jeśli okazuje się, że twój pojazd należy do klasy emisji CO2 lepszej niż klasa 1, będziesz musiał zarejestrować odpowiednią klasę emisji CO2.

Dodatkowo, należy pamiętać, że rejestracja wyższej klasy emisji CO2 wymaga dodatkowych danych dotyczących pojazdów, a do tego potrzebny jest dokument COC i/lub CIF pojazdu. Jeśli nie masz jeszcze tych dokumentów, zmiana klasy CO2 nie będzie możliwa, dlatego zalecamy kontakt z producentem pojazdu.

Wymóg wykazania wartości poz. F1 z dowodu rej. dla celów myta:

Zgodnie z nowymi przepisami od grudnia 2023 r., dla celów myta wymagane będzie wykazanie maksymalnej masy całkowitej pojazdu z poz. F1 z dowodu rejestracyjnego. Przed podróżą rekomendujemy sprawdzenie danych w odpowiednim Portalu Klienta dla danego urządzenia, a następnie standardową weryfikację/ustawienie właściwej kategorii wagowej i liczby osi na urządzeniu.

Rozszerzenie opłat drogowych o pojazdy z dmc od 3,5 t w lipcu 2024 r.:

Od 1 lipca 2024 r. obowiązek uiszczania opłat drogowych w systemie Toll Collect obejmie pojazdy o dmc już od 3,5 tony. Aktualnie obowiązek ten dotyczy pojazdów o dmc od 7,5 tony.