Blog

INERGRACJA TACHOBUS Z SYSTEMEM SENT.

Wysłany przez:

Koniec roku 2018 to burzliwy okres dla właścicieli firm transportowych wykonujących przewozy towarów transportowych z powodu obowiązku wdrożenia monitoringu GPS,oraz zintegrowania go z rządową platformą informatyczną.

Co to jest system sent?

To system informatyczny utworzony przez Ministerstwo Finansów, które służy do kontrolowania przewozów artykułów akcyzowych takich jak : tytoń ,paliwo, alkohole ( powyżej 500 litrów lub 500 kg)

Urządzenia GPS w firmie Tachobus udostępniają na bieżąco parametry do sent. Wśród nich są m.in:

  • współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu,
  • jego prędkość, data i godzina pozyskania tych współrzędnych
  • azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Ustawodawca zagwarantował okres ochronny do dnia 31. grudnia 2018r.
Warto pamiętać więc,że już od 1 stycznia 2019 r urządzenia GPS muszą być zintegrowane z platformą sent.


ETAPY ZGŁOSZEŃ REALIZACJI W SYSTEMIE SENT.

Etap 1 – Podmiot wysyłający zgłasza zamiar przewozu towaru poprzez wypełnienie stosownego formularza. Po jego wypełnieniu i wysłaniu wygenerowany zostaje numer SENT ( numer ten ważny jest 10 dni dlatego ważne jest żeby dostawa nastąpiła w przeciągu tych 10 dni) oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego z uczestników procesu – wysyłającego, przewoźnika i odbierającego.
Etap 2 – Przewoźnik uzupełnia zgłoszenie wpisując swoje dane: numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia przewozu i planowaną datę jego zakończenia. Po uzyskaniu potwierdzenia przewoźnik może dopiero rozpocząć transport.
Etap 3 – Podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dostarczeniu towaru.

  • CO GROZI ZA NIEDOPEŁNIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI GPS?

Obowiązkiem przewoźnika jest:

  • rejestracja lokalizatorów i posługiwanie się otrzymanymi identyfikatorami w zgłoszeniach przewozu.
  • zapewnienie ciągłości przesyłania aktualnych pozycji GPS środka transportu ujętego w zgłoszeniu przewozu

Kara w obydwu przypadkach wynosi: 10 tys.złotych

Obowiązki kierowcy:

  • zatrzymanie pojazdy w przypadku niesprawności lokalizatora (jeżeli trwa to powyżej godziny)
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru albo wyjeździe z Polski,
  • uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu na terenie Polski lub z chwilą wjazdu do Polski.

Kara za naruszenie któregokolwiek z punktów wynosi: 5-7,5 tys złotych.

Konto na PUESC może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń w imieniu podmiotu. Aktywacja konta odbywa się poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail. Aby przesłać, uzupełnić lub zaktualizować zgłoszenie w rejestrze SENT wystarczy rejestracja konta o podstawowym dostępnie do platformy PUESC. Konto podstawowe pozwala na wykonywanie czynności w tzw. kontekście własnym.

0
  Podobne artykuły