2023-11-28

Obecnie, ponad 27 procent przedsiębiorstw nie podjęło działań w celu dostosowania się do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który stanie się obowiązkowy dla czynnych płatników VAT od 1 lipca 2024 roku, wynika z badania firmy Webcon. W sektorze transportowym nadal aż 22 procent firm przetwarza faktury w tradycyjny sposób, korzystając z formy papierowej. Elektroniczny system obiegu faktur jest już wdrożony w 26 procentach organizacji.

Największe postępy w zakresie zmiany sposobu fakturowania zanotowano dotychczas wśród największych firm. Elektroniczne systemy do fakturowania, zintegrowane lub gotowe do integracji z KSeF, funkcjonują już w co trzecim przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 250 pracowników. W przypadku mikroprzedsiębiorców, objętych również nowymi regulacjami, aż 53 procent nie podjęło żadnych działań w kierunku KSeF.

Z najnowszego badania Webcon wynika, że tylko 22 procent firm w Polsce jest w pełni przygotowanych do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Znaczna część przedsiębiorców (44 procent) pracuje nad dostosowaniem swojego sposobu fakturowania do wymogów KSeF. Jednak 27 procent przedsiębiorstw nie podjęło jeszcze żadnych kroków związanych z uruchomieniem procedur, które staną się obowiązkowe od 1 lipca 2024 roku.

Zdaniem Łukasza Semeniuka, Dyrektora Handlowego w Webcon, digitalizacja obiegu dokumentów księgowych nie tylko spełnia obowiązek, ale stanowi również szansę. Cyfryzacja procesu fakturacji przyspiesza przetwarzanie faktur, eliminuje błędy i utratę dokumentów, a także obniża koszty archiwizacji. To doskonały krok w kierunku szerokiej cyfrowej transformacji procesów w firmie.

Duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, są najbardziej zaawansowane w przygotowaniach do KSeF. Trzydziestu jeden procent z nich już korzysta z systemów do fakturowania zintegrowanych lub gotowych na integrację z KSeF, a połowa ma to w planach. Jednakże tylko 12 procent z tych firm jeszcze nie podjęło żadnych kroków w kierunku realizacji reformy. Średnie i małe przedsiębiorstwa znajdują się w „połowie stawki”, gdzie odpowiednio 22 procent i 21 procent deklaruje gotowość do korzystania z KSeF.

Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający do 9 osób, są najdalej w procesie wdrożenia KSeF. Tylko 15 procent z nich deklaruje gotowość, a 24 procent jest w fazie wdrażania lub planowania narzędzi dostosowanych do KSeF. Aż 53 procent mikroprzedsiębiorstw nie podjęło jeszcze żadnych działań związanych z przygotowaniami do reformy.

Pod względem branż najlepiej przygotowane do KSeF są firmy z sektora nowych technologii i IT, gdzie 36 procent już wdrożyło odpowiedni system, 44 procent pracuje nad jego implementacją, a tylko 16 procent jeszcze nie rozpoczęło przygotowań. Natomiast firmy usługowe i handlowe wypadają najgorzej w kontekście przygotowań do KSeF, z odpowiednio 20 procent i 25 procentem już wdrożonych systemów, a 29 procentem i 33 procentem jeszcze nie podjętych działań w tym zakresie.

W sektorze transportowym 26 procent organizacji już zaimplementowało elektroniczny system obiegu faktur, podczas gdy 22 procent wciąż przetwarza faktury tradycyjnie. W branży produkcyjnej 25 procent firm jest gotowych do wdrożenia systemu zintegrowanego z KSeF, a 18 procent jeszcze nie rozpoczęło tego procesu.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-16 sierpnia 2023 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej 334 osoby zarządzające lub pracujące przy cyfryzacji w firmie, metodą CAWI.