Blog

Francja – wytyczne kontroli czasu pracy kierowców dla pojazdów 3,5 tony.

Wysłany przez:

Francuska Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała iż przystępuje do weryfikowania oraz kontrolowania czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony na podstawie rozporządzenia 3821/85 oraz rozpożyczenie 3820/85 z dnia 15 marca 2006 roku.

Niniejsze wytyczne odnośnie przeprowadzenia kontroli zostały czasu pracy kierowcy dla branży do 3,5 zostały przekazane przez Rząd Francuski organom kontrolnym takim jak :

  • Inspekcji Pracy (Direccte),
  • DREAL (Regionalnym Dyrekcjom ds. m. in. Środowiska i Transportu),
  • Policji, Żandarmerii
  • Służbie Celnej

Z informacji jakie posiadamy powyższe francuskie organy potwierdziły wykonywanie owych kontroli dla pojazdów niewyposażonych w tachograf na terytorium Republiki Francuskiej

Zalecamy aby kierowcy pojazdów rejestrowali czas pracy za pomocą Indywidualnej Książki Kontroli.

Indywidualna Książka Kontroli (Livret individuel de contrôle w skrócie LIC) jest ewidencją czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o DMC do 3,5 t. Jest też obowiązkowym dokumentem, który  każdy kierowca pojazdu o DMC do 3,5 tony musi systematycznie wypełniać, posiadać w pojeździe i udostępniać na każde żądanie francuskim służbom kontrolującym.

 

Mandaty z tytułu nieposiadania Indywidualnej książki Kontroli :

Brak Indywidualnej Książki Kontroli podlega każe grzywnej w wysokości zryczałtowanej 135 €

  • mandat pomniejszony: 90 €,
  • mandat zwiększony: 375 €,
  • kara maksymalna: 750 €.

 

Autor: Agnieszka Mądro

0
  Podobne artykuły
  • No related posts found.