2023-01-23

Dzięki Europejskiej Usłudze Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service, EETS), którą od 2022 r. świadczy również Polska, opłaty za przejazdy odcinkami dróg, na których stosuje się elektroniczne systemy poboru opłat, mogą być wnoszone w całej Unii Europejskiej z wykorzystaniem tylko jednego urządzenia pokładowego.

Podstawą do świadczenia usługi EETS są w tym przypadku dwa główne akty unijne: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 19 marca 2019 r. i jej akty (wykonawcze i delegowane) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wraz z Decyzją Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r.

Czym jest EETS?

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej pozwala kierowcom poruszającym się w państwach Unii Europejskiej na dokonywanie płatności za przejazdy odcinkami dróg, na których zainstalowano elektroniczne systemy poboru opłat, wyłącznie przy pomocy jednego urządzenia pokładowego (ang. On Board Unit, OBU) oraz na podstawie jednej umowy zawartej z dostawcą usług EETS.

W ramach EETS wyróżniamy dwa podmioty:

Jaki jest cel wprowadzenia EETS?

Celem wprowadzenia usługi EETS jest realizacja jednego z unijnych założeń – interoperacyjności. Interoperacyjność polega w tym przypadku na ujednoliceniu sposobu pobierania opłat na rynku i ułatwienia dostępności do niego zagranicznym podmiotom. Jedna umowa z dostawcą EETS, jedno urządzenie pokładowe, jedno konto użytkownika – to właśnie istota usługi EETS.

Jak podkreślono w dyrektywie (UE) nr 2019/520, cel, jakim jest interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych w Unii, osiąga się za pomocą europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), która ma charakter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich.

EETS – zalety

Wprowadzenie EETS przyczyniło się do zniesienia wielu barier występujących w Unii Europejskiej w związku z dostępnością różnych systemów elektronicznego poboru opłat.

EETS:

Gdzie został już wdrożony EETS?

Polska rozpoczęła świadczenie usługi EETS 17 października 2022 r. Jest ona również dostępna w krajach takich jak Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Norwegia, Austria, Włochy, Francja, Węgry, Portugalia, Hiszpania.

EETS

W 2023 r. usługę EETS zamierzają wprowadzić: Czechy, Słowacja, Słowenia.

Źródło:

https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/eets/czym-jest-eets

https://www.gov.pl/web/kas/europejska-usluga-oplaty-elektronicznej-eets

https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/przypominamy-eets-juz-dostepna-w-polsce?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kis.gov.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Xc7c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_8yWD__column-2%26p_p_col_count%3D1