2024-06-21

Ministerstwo Infrastruktury intensyfikuje starania o uzyskanie wsparcia finansowego na wymianę taboru pojazdów ciężarowych na bardziej ekologiczne oraz na modernizację tachografów zgodnie z regulacjami unijnymi. Anna Szumańska, rzeczniczka resortu, poinformowała, że na początku kwietnia ministerstwo zwróciło się do innych resortów, w tym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, o pomoc w pozyskaniu funduszy. Planowane jest także spotkanie z przedstawicielami MFiPR, jednak realizacja tych planów zależy od dostępności środków finansowych.

Wyzwania Przed Branżą Transportową


Przedstawiciele branży transportowej wyrazili swoje zaniepokojenie kosztami związanymi z wymianą tachografów. Wspólny apel do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka wystosowali prezes ZMPD Jan Buczek oraz prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Zwrócili uwagę, że średni koszt montażu nowego tachografu wynosi około 5 tys. zł na pojazd. W Polsce, gdzie w ruchu międzynarodowym uczestniczy ponad 300 tys. ciężarówek, łączny koszt tej operacji może wynieść co najmniej 1,5 mld zł.

Termin Wymiany i Obciążenia Finansowe


Zgodnie z regulacjami, przedsiębiorstwa transportowe muszą wymienić tachografy nieinteligentne (G1) do końca 2024 roku, natomiast dla tachografów inteligentnych I generacji (G2V1) termin upływa 18 sierpnia 2025 roku. Branża transportowa, której roczne przychody szacowane są na 150 mld zł, będzie musiała przeznaczyć około 1% swoich przychodów na dostosowanie do nowych wymagań unijnych. Typowa marża w przewozach międzynarodowych wynosi 2-4%, jednak w obecnych trudnych warunkach ekonomicznych wiele firm może mieć trudności z osiągnięciem zysku w tym roku.

Apel o Wsparcie Finansowe


Branża transportowa apeluje do rządu o wsparcie finansowe, podkreślając, że wysokie koszty wymiany tachografów mogą znacznie pogorszyć kondycję polskiego transportu drogowego. Wysokie obciążenia finansowe w połączeniu z krótkim terminem realizacji mogą stanowić poważne wyzwanie dla wielu firm. Dlatego uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych oraz krajowych jest kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia tego procesu i uniknięcia dalszych trudności finansowych w branży transportowej.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad znalezieniem rozwiązania tego problemu, jednak ostateczne decyzje będą zależeć od dostępności środków finansowych. Spotkania z przedstawicielami innych resortów mają na celu opracowanie skutecznych rozwiązań, które wspomogą polską branżę transportową w tym trudnym okresie.