2021-04-06

W tym artykule przedstawiamy najnowsze i aktualne regulacje dotyczące przekraczania granicy oraz wymaganych dokumentów w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy udają się do naszych dwóch południowych sąsiadów: Czech oraz Słowacji.

CZECHY

Najnowsze regulacje dotyczące wjazdu na teren Czech obowiązują od 22.03.2021 roku. Polska została sklasyfikowana jako kraj o najwyższym poziomie ryzyka zakażenia koronawirusem. Wciąż jednak możliwy jest wjazd do tego kraju na okres wynoszący maksymalnie 12 godzin w jednym z pilnych celów:

Pracownicy transportu międzynarodowego muszą posiadać przy sobie dokument wskazujący powód przyjazdu (certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego). Jest od dostępny pod wskazanym adresem: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx. Nie mają jednak obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego, wykonania testu RT-PCR na obecność COVID-19 oraz poddania się kwarantannie.

Od 21:00 do 5:00 obowiązują ograniczenia w swobodnym przepływie ludności. Wyszczególnienie wyjątków wraz z potrzebnymi deklaracjami znajduje się tutaj: https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/narizeni-omezeni-pohybu.

Zgodnie z informacjami z dnia 28.03.2021 roku przewidziano również zniesienie obowiązku przedstawiania negatywnych wyników testu na COVID-19 kierowcom w transporcie międzynarodowym, przyjeżdżającym z Czech do Republiki Federalnej Niemiec. Nakaz ten obowiązywał od 14.02.2021. Zmiana jest wynikiem usunięcia Republiki Czeskiej z listy najbardziej ryzykownych krajów z mutującym wariantem wirusa.

SŁOWACJA

Od 01.10.2020 roku do 28.04.2021 roku na Słowacji obowiązuje stan nadzwyczajny.

Od 17.02.2021 roku obywatele polscy wjeżdżający na teren tego kraju podlegają bezwzględnej kwarantannie, trwającej 14 dni. Wymagana jest także rejestracja na wskazanej stronie internetowej:  http://korona.gov.sk/ehranica.

Zwolnieniu z kwarantanny podlegają m.in.:

Kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym są również zwolnieni z posiadania i przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR. Powinni jednak przestrzegać wszystkich obostrzeń obowiązujących w tym kraju.

Zgodnie z treścią Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 130/2021 z dnia 19 marca 2021 r.: członkowie załogi pojazdów realizujących transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów, piloci, członkowie załóg statków powietrznych i inni członkowie personelu lotniczego, członkowie załóg w transporcie wodnym śródlądowym, maszyniści i inni pracownicy obsługi transportu kolejowego są również uprawnieni do przekraczania granicy Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia, sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego.

Źródło:

https://koronavirus.mzcr.cz/ (stan 03.04.2021)

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy (stan 03.04.2021)

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-i-vsechna-dosud-platna-krizova-opatreni (stan 03.04.2021)

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie (stan 03.04.2021)

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja (stan 03.04.2021)

https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-zwolnienia-z-kwarantanny (stan 03.04.2021)